Đăng ký chỉ với 0VND! Đăng nhập Điều khoản sử dụng Chính sách bảo mật
Follow us
Dành cho doanh nghiệp

Chính sách bảo vệ thông tin cá nhân

Công ty cổ phần MUSUBEE (sau đây gọi tắt là “MUSUBEE”) tôn trọng và cam kết bảo vệ thông tin cá nhân người dùng thông qua quy định Chính sách bảo vệ thông tin cá nhân như dưới đây, thiết lập cơ chế bảo vệ thông tin cá nhân, quán triệt toàn bộ nhân viên về việc nhận thức tầm quan trọng và nỗ lực trong việc bảo vệ thông tin cá nhân.

● Quản lý thông tin cá nhân

MUSUBEE duy trì thông tin cá nhân của khách hàng ở trạng thái chính xác và mới nhất, thực hiện các biện pháp cần thiết như duy trì hệ thống bảo mật, trang bị hệ thống quản lý, triệt để trong công tác đào tạo nhân viên, v.v…, thực hiện các chính sách an toàn, tiến hành quản lý nghiêm ngặt thông tin cá nhân để ngăn chặn truy cập trái phép, mất mát, hư hỏng, giả mạo, rò rỉ, v.v… thông tin cá nhân.


● Mục đích sử dụng thông tin cá nhân

Thông tin cá nhân nhận được từ khách hàng được sử dụng cho mục đích dưới đây, trừ trường hợp chỉ định hoặc thông báo mục đích sử dụng riêng.  

  • Cung cấp dịch vụ, hướng dẫn về sự kiện, hướng dẫn về thông tin dịch vụ và tài liệu thương mại, v.v…
  • Điều tra, phân tích để phát triển sản phẩm, dịch vụ tốt hơn
  • Cung cấp dịch vụ bảo trì và hỗ trợ
  • Liên lạc, hợp tác, thương lượng với khách hàng; thực hiện và yêu cầu thực hiện hợp đồng; trả lời các câu hỏi, v.v…


● Cấm tiết lộ, cung cấp thông tin cá nhân cho Bên thứ ba

MUSUBEE quản lý thông tin cá nhân nhận được từ khách hàng một cách thích hợp, không tiết lộ thông tin cá nhân cho Bên thứ ba trừ các trường hợp dưới đây:

  • Trường hợp có sự đồng ý của khách hàng
  • Trường hợp tiết lộ cho Đơn vị nhận ủy thác nghiệp vụ để cung cấp dịch vụ mà khách hàng mong muốn
  • Trường hợp cần phải tiết lộ theo quy định của pháp luật


●Biện pháp đảm bảo an toàn thông tin cá nhân

MUSUBEE thực hiện các biện pháp toàn diện về mặt an ninh để đảm bảo tính chính xác và tính an toàn của thông tin cá nhân.


●Xác nhận bản thân khách hàng

Trường hợp khách hàng muốn hỏi, chỉnh sửa, xóa, v.v… thông tin cá nhân của mình, MUSUBEE sẽ xử lý sau khi xác nhận người đó chính là bản thân khách hàng.


●Tuân thủ và xem xét lại các quy định pháp luật, quy phạm

Bên cạnh việc tuân thủ các quy định của pháp luật Nhật Bản và các quy phạm khác được áp dụng liên quan đến thông tin cá nhân mà MUSUBEE lưu giữ, MUSUBEE còn xem xét lại một cách thích hợp các nội dung của Chính sách bảo vệ thông tin cá nhân và nỗ lực để hoàn thiện chính sách đó.

[Liên hệ]

Nếu có câu hỏi, thắc mắc liên quan đến việc sử dụng thông tin cá nhân, xin vui lòng liên hệ đến địa chỉ dưới đây:

Công ty cổ phần MUSUBEE

Mã bưu điện 150-6031, số 4-20-3 Tòa nhà Ebisu Garden Palace, 31F, Shibuya, Tokyo, JAPAN
Email: info@musubee.co.jp Tới: Người phụ trách MUSUBEE