Đăng ký chỉ với 0VND! Đăng nhập Điều khoản sử dụng Chính sách bảo mật
Follow us
Dành cho doanh nghiệp

Quy định sử dụng dịch vụ MUSUBEE

Quy định sử dụng dịch vụ MUSUBEE

Hãy chắc chắn đọc Quy định này trước khi sử dụng Dịch vụ này.

Quy định này (sau đây gọi là “Quy định”) liên quan đến dịch vụ MUSUBEE được cung cấp bởi Công ty trách nhiệm hữu hạn MUSUBEE (sau đây gọi là “MUSUBEE”). Quy định được áp dụng giữa MUSUBEE, doanh nghiệp tuyển dụng (sau đây gọi là “Người dùng doanh nghiệp”) và người tìm việc (sau đây gọi là “Người dùng thông thường”.

Dịch vụ MUSUBEE (sau đây gọi chung là “Dịch vụ này”) là thuật ngữ chung chỉ Dịch vụ và Chương trình do MUSUBEE cung cấp. Dịch vụ này bao gồm chức năng để người dùng doanh nghiệp và người dùng thông thường (sau đây gọi chung là “Người dùng”) có thể xem, theo dõi hoặc tham gia vào các dự án tuyển người và tìm việc được đăng trên trang web do MUSUBEE vận hành, và việc cung cấp các loại thông tin đi kèm, v.v…

Người dùng xin vui lòng sử dụng Dịch vụ này theo Quy định này. Chúng tôi coi rằng tại thời điểm nhận được đăng ký sử dụng Dịch vụ này từ người dùng, thì người dùng đã đồng ý với nội dung của Quy định này, và Hợp đồng dựa theo Quy định này (sau đây gọi là “Hợp đồng cung cấp dịch vụ”) được xác lập.

Điều 1 Đồng ý với quy định

 1. Người dùng cần phải sử dụng Dịch vụ này theo Quy định này sau khi đã đồng ý với nội dung của Quy định này.

Điều 2 Thay đổi quy định

 1. Nghiệp đoàn chúng tôi có thể thay đổi nội dung các Điều khoản này mà không cần sự cho phép của người dùng. Chúng tôi sẽ thông báo cho người dùng bằng một hình thức phù hợp trước khi có thay đổi. Bằng việc người dùng tiếp tục sử dụng Dịch vụ này sau khi đã thay đổi Quy định này, chúng tôi coi rằng người dùng đồng ý với nội dung thay đổi của Quy định này.

Điều 3 Thay đổi Dịch vụ được cung cấp

 1. Để cải thiện chức năng của Dịch vụ này, MUSUBEE có thể làm các việc sau:
  1. Bổ sung hoặc xóa bỏ chức năng được vận hành bởi dịch vụ này
  2. Dừng hoặc xóa bỏ toàn bộ hệ thống hoặc một phần chức năng của Dịch vụ này

Điều 4 Bảo vệ quyền riêng tư

 1. MUSUBEE sẽ quản lý và bảo vệ một cách an toàn các thông tin đã được đăng ký lên Dịch vụ này theo chính sách bảo vệ thông tin cá nhân của MUSUBEE.

Điều 5 Bảo vệ bản quyền

 1. Quyền sở hữu, bản quyền và tất cả các quyền sở hữu trí tuệ khác của tất cả các chương trình, phần mềm, dịch vụ, thủ tục, tài liệu, bản vẽ, tên thương hiệu, tên thương mại, v.v … cấu thành nên môi trường thực hiện Dịch vụ này thuộc về MUSUBEE, được bảo vệ bởi Luật bản quyền và các luật khác.
 2. Quyền sở hữu trí tuệ của các nội dung do người dùng cung cấp lên Dịch vụ này thuộc về người dùng đã cung cấp nội dung tương ứng, được bảo vệ bởi Luật bản quyền và các luật, hiệp ước về quyền sở hữu trí tuệ khác.

Điều 6 Miễn trách nhiệm

 1. Nghiệp đoàn chúng tôi chỉ chịu trách nhiệm đối với các thiệt hại trực tiếp và thông thường mà người dùng phải chịu trên thực tế. Chúng tôi hoàn toàn không chịu trách nhiệm với bất kỳ thiệt hại phát sinh nào khác.
 2. MUSUBEE có thể dừng một cách có kế hoạch hệ thống của Dịch vụ này để bổ sung, xóa bỏ hoặc cải thiện chức năng, nhưng không chịu trách nhiệm cho bất kỳ thiệt hại nào gây ra cho người dùng và Bên thứ ba do việc dừng Dịch vụ này cũng như việc không thể dừng Dịch vụ này.
 3. MUSUBEE không đảm bảo về tính chính xác, v.v… của thông tin doanh nghiệp, nội dung tuyển người của người dùng doanh nghiệp, hồ sơ đăng ký của người dùng thông thường được cung cấp cho Dịch vụ này. Do đó, MUSUBEE không chịu trách nhiệm cho bất kỳ sự bất lợi nào gây ra bởi việc người dùng và Bên thứ ba sử dụng thông tin của Dịch vụ này.
 4. MUSUBEE không chịu trách nhiệm cho bất kỳ rắc rối nào giữa người dùng và Bên thứ ba phát sinh sau khi kết nối hợp được tạo thành trên Dịch vụ này (sau đây gọi “Quyết định tuyển dụng”).
 5. MUSUBEE không chịu bất cứ trách nhiệm nào về tư cách lưu trú, tình trạng và thủ tục xin visa của người dùng thông thường.

Điều 7 Những điều cấm

 1. Người dùng không được thực hiện các hành vi dưới đây khi sử dụng ID, mật khẩu đăng nhập Dịch vụ và các thông tin cần thiết khác để truy cập vào Dịch vụ này (sau đây gọi chung là “Tài khoản dịch vụ”). Nếu người dùng thực hiện bất kỳ hành vi nào dưới đây, MUSUBEE có thể đình chỉ việc sử dụng dịch vụ và tài khoản dịch vụ, và thực hiện các biện pháp khác mà MUSUBEE cho là cần thiết.
  1. Cho phép hoặc cấp quyền sử dụng Dịch vụ này cho Bên thứ ba, trừ trường hợp đã nhận được sự đồng ý của MUSUBEE
  2. Sao chép, phân phát và cho mượn đối với người không phải là người dùng; gửi, cho thuê, thế chấp cho Bên thứ ba
  3. Hành vi sao chép, sửa đổi, phân phát, gửi ra công cộng, cho phép gửi các chương trình mẫu vượt quá phạm vi sử dụng của mình
  4. Chỉnh sửa, dịch, thay đổi, sửa đổi, phân tích các tài liệu hoặc chương trình liên quan đến Dịch vụ này
  5. Hành vi tạo và phân phối dịch vụ phái sinh mà không có sự cho phép của MUSUBEE
  6. Hành vi làm tổn hại đến tài sản, uy tín, danh dự, v.v… của MUSUBEE, người dùng khác hoặc Bên thứ ba, và hành vi xâm phạm quyền riêng tư, quyền hình ảnh cá nhân, quyền sở hữu trí tuệ và các quyền khác
  7. Hành vi gây ra hoặc có khả năng gây bất lợi hoặc tổn hại cho MUSUBEE và Bên thứ ba
  8. Hành vi vi phạm quy tắc trật tự và đạo đức công cộng
  9. Hành vi vi phạm pháp luật hoặc hành vi phạm tội, hành vi giúp đỡ hoặc có khả năng giúp đỡ hành vi vi phạm pháp luật hoặc hành vi phạm tội
  10. Hành vi lừa đảo giả mạo trang web của MUSUBEE, của người dùng khác hoặc của Bên thứ ba
  11. Hành vi đăng ký, cung cấp thông tin hoặc dữ liệu có chứa chương trình có hại
  12. Hành vi gửi một lượng lớn thông tin bằng cách sử dụng chức năng truyền thông tin của Dịch vụ này hoặc hành vi gửi thông tin cho người không xác định một cách bừa bãi
  13. Hành động người dùng giữ liên lạc bằng cách sử dụng phương tiện khác mà không phải chức năng truyền thông tin của Dịch vụ này.
  14. Hành vi gây cản trở hoặc có khả năng gây cản trở cho việc vận hành Dịch vụ này và các dịch vụ khác do MUSUBEE cung cấp
  15. Hành vi cung cấp thông tin giả mạo hoặc thông tin không chính xác
  16. Các hành vi khác mà MUSUBEE cho là không phù hợp
 2. MUSUBEE không chịu bất cứ trách nhiệm nào cho thiệt hại phát sinh do việc thực hiện biện pháp đình chỉ sử dụng ở Khoản trên.

Điều 8 Ủy thác

 1. MUSUBEE sẽ có thể ủy thác (thuê ngoài) tất cả hoặc một phần nghiệp vụ liên quan đến việc cung cấp Dịch vụ này thông qua việc áp dụng nghĩa vụ tương tự với nghĩa vụ của MUSUBEE theo Quy định này lên bên được ủy thác, và coi rằng người dùng đã đồng ý trước về việc này.
 2. Trường hợp ủy thác cho Bên thứ ba phần nghiệp vụ liên quan đến việc cung cấp Dịch vụ này, MUSUBEE có thể chuyển nhượng thông tin người dùng, quyền lợi và nghĩa vụ dựa trên bản hợp đồng sử dụng này, và tình trạng của bản hợp đồng sử dụng tương ứng theo nghiệp vụ ủy thác thích hợp. Người dùng được coi rằng đã đồng ý trước về việc này. Hơn nữa, nghiệp vụ ủy thác được quy định trong điều mục này không chỉ các nghiệp vụ ủy thác thông thường mà bao gồm tất cả các trường hợp chia tách MUSUBEE và các nghiệp vụ ủy thác khác.

Điều 9 Phí dịch vụ và thời hạn sử dụng 

 1. MUSUBEE quy định phí dịch vụ cho việc sử dụng Dịch vụ này theo bảng phí và điều kiện thanh toán được quy định riêng.
 2. Trong trường hợp thay đổi phí dịch vụ, MUSUBEE sẽ cập nhật bảng phí và điều kiện thanh toán mà được quy định riêng rồi thông báo đến người dùng.
 3. Phí truyền thông, chi phí theo gói và các chi phí liên quan đến truyền thông khác đối với các nhà mạng viễn thông phát sinh khi sử dụng Dịch vụ này không được bao gồm trong phí dịch vụ. Người dùng phải tự thanh toán các khoản phí đó cho các nhà mạng viễn thông, v.v…
 4. Thời hạn sử dụng Dịch vụ được quy định từ thời điểm người dùng nhận được thông báo đầu tiên cho đến khi nhận thông báo cuối cùng. Tuy nhiên, đối với các tài khoản của người dùng thông thường mà không được đăng nhập trong vòng 3 tháng kể từ ngày đăng ký dịch vụ, sẽ bị xóa khỏi hệ thống lưu trữ.
 5. Người dùng vui lòng thanh toán phí dịch vụ cho MUSUBEE theo phương thức thanh toán được quy định riêng. Trường hợp đã quá thời hạn thanh toán mà vẫn chưa thanh toán, người dùng phải thanh toán thêm cho MUSUBEE phí thanh toán trễ theo mức 14.6%/ 1 năm cho khoảng thời gian từ ngày tiếp theo của ngày đến hạn thanh toán đến ngày thanh toán.
 6. Trừ trường hợp có quy định khác, MUSUBEE sẽ không hoàn trả bất kỳ khoản phí dịch vụ nào đã được thanh toán.
 7. Khi mua Dịch vụ này từ một đại lý ủy quyền do MUSUBEE quy định, đối với các mục của điều kiện thanh toán và bảng giá do đại lý ủy quyền cung cấp mà có sự sai khác so với quy định tại Điều này, thì sẽ ưu tiên áp dụng bảng giá do đại lý ủy quyền cung cấp.
 8. Đối với ứng cử viên đã được quyết định tuyển dụng thông qua Dịch vụ này, khi Người dùng doanh nghiệp có nhu cầu tuyển dụng họ làm nhân viên bán thời gian trước khi bắt đầu tuyển dụng (dưới đây gọi là tuyển dụng bán thời gian trước khi tuyển chính thức), chúng tôi sẽ thiết lập phí dịch vụ dựa theo mức phí và điều kiện thanh toán được nêu trong “Bản ghi nhớ liên quan đến việc tuyển dụng bán thời gian trước khi tuyển chính thức”.
 9. Trường hợp người dùng doanh nghiệp có nhu cầu tuyển dụng bán thời gian trước khi tuyển chính thức, người dùng cần phải thông báo trước cho Nghiệp đoàn chúng tôi bằng mail hoặc điện thoại cho người phụ trách. Việc tuyển dụng bán thời gian mà không có thông báo trước bị nghiêm cấm. Nếu người dùng thực hiện tuyển dụng bán thời gian mà không thông báo trước cho chúng tôi, vui lòng thanh toán đủ số tiền dự kiến thanh toán.

Điều 10 Giấy phép

 1. Với tài khoản dịch vụ đã được cấp, người dùng phải tự có trách nhiệm quản lý, không được tiết lộ cho Bên thứ ba.
 2. Nếu tài khoản dịch vụ bị tiết lộ cho Bên thứ ba, hãy ngay lập tức thông báo việc đó tới MUSUBEE. Trong trường hợp đó, MUSUBEE sẽ tiến hành biện pháp dừng tài khoản dịch vụ tương ứng, và phát hành tài khoản dịch vụ mới.
 3. MUSUBEE không chịu bất cứ trách nhiệm nào đối với những thiệt hại phát sinh do thông tin về tài khoản dịch vụ bị tiết lộ cho Bên thứ ba.

Điều 11 Dịch vụ

 1. Về việc đảm bảo chất lượng thì sẽ như sau:
  1. Thời gian cung cấp Dịch vụ này sẽ theo nguyên tắc 365 ngày từ 6:00 (giờ Nhật Bản) đến 24:00 (giờ Nhật Bản), ngoại trừ thời gian bảo trì.
  2. Khi sử dụng dịch vụ này, người dùng cần duy trì cài đặt thiết bị đầu cuối và điều kiện môi trường sử dụng cần thiết sao cho phù hợp với môi trường đề xuất do MUSUBEE quy định. MUSUBEE không chịu bất cứ trách nhiệm nào đối với những thiệt hại phát sinh ở thiết bị đầu cuối và môi trường sử dụng mà không phải là đối tượng của Dịch vụ này.
 1. Trong những trường hợp sau, MUSUBEE có thể dừng Dịch vụ này:
  1. Trường hợp tiến hành bảo trì các thiết bị của MUSUBEE cần thiết để duy trì, cung cấp Dịch vụ này, và phát sinh thiệt hại không thể tránh khỏi.
  2. Trường hợp phát sinh phụ tải hoặc thiệt hại đáng kể cho Dịch vụ này, khiến MUSUBEE khó có thể cung cấp dịch vụ một cách bình thường hoặc nhận định là khó có thể cung cấp dịch vụ một cách bình thường.
  3. Trường hợp MUSUBEE nhận định là có khả năng người dùng hoặc Bên thứ ba sẽ phải chịu thiệt hại đáng kể ví dụ như bị giả mạo, hack dữ liệu, v.v… do việc cung cấp Dịch vụ này. 
  4. Trường hợp không thể cung cấp dịch vụ này do hỏa hoạn, mất điện, v.v… mà không thuộc trách nhiệm của MUSUBEE.
  5. Trường hợp không thể cung cấp dịch vụ này do thiên tai như động đất, núi lửa, lũ lụt, sóng thần, v.v…
  6. Những trường hợp khác mà MUSUBEE nhận định là cần phải dừng, dừng khẩn cấp việc cung cấp Dịch vụ này.

Điều 12 Trách nhiệm của người dùng

 1. Người dùng phải đồng ý với Quy định này và sử dụng Dịch vụ này theo trách nhiệm của chính mình, và chịu toàn bộ trách nhiệm liên quan đến việc sử dụng Dịch vụ này. 
 2. Người dùng phải cung cấp một cách chính xác, đầy đủ và nhất quán thông tin liên quan đến bản thân (sau đây gọi là “Thông tin người dùng”). Trường hợp có thay đổi thông tin người dùng, hoặc thông tin người dùng không đúng, cần phải sửa lại thông tin đó trên hệ thống này ngay.Trong trường hợp phát sinh tranh chấp giữa MUSUBEE và người dùng khác, hoặc Bên thứ ba bởi nguyên nhân xuất phát từ nội dung thông tin đã cung cấp ví dụ như thông tin người dùng không chính xác, v.v… thì người dùng phải có trách nhiệm xử lý việc đó.
 3. MUSUBEE coi rằng trong nội dung về điều kiện làm việc của người dùng doanh nghiệp và các nội dung khác của hợp đồng, người dùng thông thường đã đồng ý với người dùng doanh nghiệp sau khi xác nhận trực tiếp về điều kiện làm việc và các nội dung khác của hợp đồng trong phạm vi trách nhiệm của mình, đồng ý rằng các thông tin được đăng tải trên Dịch vụ này không phải là thông tin đảm bảo cuối cùng cho các chi tiết của hợp đồng tương ứng.
 4. Trong trường hợp người dùng doanh nghiệp tiến hành tuyển chọn hoặc tuyển dụng độc lập, không thông qua dịch vụ này đối với người dùng thông thường mà đã được giới thiệu thông qua dịch vụ này, thì người dùng doanh nghiệp phải thông báo trước cho MUSUBEE.
 5. Người dùng doanh nghiệp phải trả lời trên hệ thống này cho ứng cử viên là có tuyển dụng hay không trong vòng 30 ngày kể từ ngày phỏng vấn vòng cuối cùng (dưới đây gọi là Thời hạn quy định).
 6. Trong trường hợp có khả năng không quyết định được có tuyển hay không trước khi kết thúc thời hạn quy định, người dùng doanh nghiệp cần thông báo bằng văn bản hoặc e-mail cho chúng tôi trước khi hết thời hạn quy định.
 7. Trường hợp người dùng doanh nghiệp không trả lời có tuyển hay không trước khi kết thúc thời hạn quy định, tại thời điểm ngày hôm sau ngày kết thúc thời hạn quy định, chúng tôi sẽ xem như người dùng doanh nghiệp có tuyển dụng ứng cử viên đó và thu 100% phí dịch vụ. Tuy nhiên, với trường hợp chúng tôi đã đồng ý gia hạn thời hạn quy định khi có liên lạc của người dùng như đã quy định ở mục trên, thời hạn để trả lời chính là thời gian đã được gia hạn.
 8. Trường hợp người dùng doanh nghiệp đã từ chối tuyển dụng ứng cử viên, nhưng việc tuyển dụng ứng cử viên đó được thực hiện trong vòng 1 năm tính từ ngày từ chối, chúng tôi vẫn sẽ tính là người dùng doanh nghiệp đã tuyển dụng thông qua hệ thống của chúng tôi và tính phí dịch vụ tại thời điểm chúng tôi làm rõ đó là sự thật.
 9. Người dùng doanh nghiệp phải lưu trữ hồ sơ liên quan đến việc quyết định tuyển dụng ứng cử viên hay không (bao gồm cả bản sao) trong vòng 1 năm tính từ ngày phỏng vấn vòng cuối, và lưu trữ hồ sơ về người dùng thông thường đã tuyển (bao gồm cả bản sao) trong vòng 2 năm tính từ khi kết thúc thời gian tuyển dụng . Khi nghiệp đoàn chúng tôi yêu cầu, người dùng doanh nghiệp phải cung cấp hồ sơ liên quan đến quyết định tuyển dụng hay không và hồ sơ của ứng cử viên mà doanh nghiệp đã tuyển dụng. Ngoài ra, chúng tôi cũng có thể thông báo trước và đến văn phòng của doanh nghiệp để kiểm tra hồ sơ về quyết định tuyển dụng và hồ sơ của ứng cử viên đã được tuyển.

Điều 13 Thông tin người dùng

 1. Đối với thông tin người dùng, MUSUBEE không sử dụng, sao chép, tiết lộ hoặc làm rò rỉ cho Bên thứ ba cho mục đích ngoài mục đích được quy định dưới đây, mà không được sự đồng ý của người dùng, ngoại trừ trường hợp có quy định khác.
  1. Để cung cấp, quản lý và vận hành Dịch vụ này
  2. Để thực hiện liên lạc cần thiết khi người dùng sử dụng Dịch vụ này
  3. Để gửi đi các thông báo về campaign (chiến dịch), bảng câu hỏi điều tra, phân phối quảng cáo hay thông báo về sản phẩm, dịch vụ khác, v.v… (Tuy nhiên, trong trường hợp người dùng có phản hồi không muốn nhận thông báo, thì MUSUBEE sẽ không tiếp tục gửi thông báo nữa)
  4. Để tiến hành xử lý thích hợp đối với những ý kiến, nguyện vọng hay thắc mắc, v.v…
  5. Để cải thiện dịch vụ hoặc đề xuất dịch vụ mới
  6. Để tạo cơ sở dữ liệu thông tin nhằm nâng cao tính tiện lợi cho người dùng ví dụ như phát triển chức năng của dịch vụ, lập kế hoạch nội dung, v.v……
  7. Để tìm  đối tượng phỏng vấn khi viết nội dung bài phóng sự.
  8.  Để  tổng hợp dữ liệu thông tin với mục đích nâng cao tính năng dịch vụ,phát  triển nội dung và sự thuận tiện cho hội viên.
 1. Trường hợp không liên lạc được bằng phương pháp sử dụng thông tin người dùng, hoặc trường hợp mức độ khẩn cấp, mức độ quan trọng của thông tin cao, MUSUBEE có thể liên lạc với người dùng dựa trên phán đoán của mình. Trường hợp dù làm như vậy mà vẫn không thể liên lạc được với người dùng, MUSUBEE sẽ không phải chịu bất cứ trách nhiệm nào do việc không liên lạc đó.
 2. Trong những trường hợp sau, MUSUBEE có thể tiết lộ, công khai thông tin người dùng cho Bên thứ ba ở mức độ cần thiết để đạt được mục tiêu sử dụng ghi tại Khoản 1 Điều này. Tuy nhiên, chúng tôi có trách nhiệm thông báo cho đối tượng tương thích về nội dung, mục đích công khai, công bố đó.
  1. Trường hợp yêu cầu đơn vị liên kết điều tra, trả lời khi có câu hỏi từ người dùng về dịch vụ liên kết với dịch vụ này
  2. Trường hợp người dùng đăng ký thêm dịch vụ do Đơn vị liên kết cung cấp ngoài dịch vụ này
  3. Trường hợp cần thiết theo yêu cầu của luật pháp (bao gồm yêu cầu dưới dạng giấy yêu cầu cung cấp thông tin cho các nội dung liên quan tới điều tra) hoặc theo thủ tục pháp lý 
  4. Trường hợp cần thiết để bảo vệ quyền lợi của MUSUBEE, người dùng khác, hoặc Bên thứ ba
 3. Từ quan điểm bảo vệ quyền riêng tư, MUSUBEE thiết lập phương pháp để có thể dừng việc cung cấp thông tin người dùng, v.v… cho Bên thứ ba. Nếu người dùng có nguyện vọng dừng việc cung cấp thông tin người dùng, v.v… cho Bên thứ Ba, vui lòng liên hệ tới bộ phận hỗ trợ của MUSUBEE. Ngoài ra, để dừng việc cung cấp cho Bên thứ ba thông tin người mà dùng bắt buộc phải có để vận hành dịch vụ, người dùng bắt buộc phải thực hiện thủ tục hủy bỏ sử dụng dịch vụ.
 4. Trường hợp MUSUBEE yêu cầu nộp các tài liệu dưới đây nhằm xác nhận thông tin người dùng, thì người dùng phải nhanh chóng nộp cho MUSUBEE.
  1. Tài liệu chứng thực bản thân để xác định, xác nhận rằng bạn chính là người dùng như là họ tên, địa chỉ, v.v…
  2. Thẻ cư trú hoặc giấy chứng nhận tư cách lao động để xác nhận tư cách lưu trú.
  3. Các giấy tờ chứng nhận khác mà MUSUBEE yêu cầu nộp.

Điều 14 Hủy hợp đồng

 1. Trường hợp người dùng tương ứng với một trong các điều mục dưới đây, chúng tôi có thể áp dụng các biện pháp mà chúng tôi thấy cần thiết như là đình chỉ tạm thời hay vĩnh viễn việc sử dụng dịch vụ, hủy đăng ký, hủy hợp đồng ngay lập tức, v.v… mà không cần có bất kỳ thông báo nào cho người dùng. Trường hợp nghiệp đoàn chúng tôi phải chịu tổn thất do người dùng đã thực hiện bất kỳ hành động nào tương ứng với các điều mục dưới đây, người dùng sẽ hoàn toàn chịu nghĩa vụ bồi thường toàn bộ tổn thất phát sinh bởi việc đó (không chỉ giới hạn ở tổn thất đặc biệt hay chi phí luật sư). 
  1. Trường hợp người dùng vi phạm các điều khoản trong Quy định này.
  2. Trường hợp điền sai hoặc bỏ sót thông tin đăng ký, thông tin người dùng. 
  3. Trường hợp MUSUBEE nhận định là đã phát sinh sự bất tín đối với người dùng như là người dùng bị cáo buộc hoặc tự tuyên bố phá sản, thực hiện thủ tục tái thiết công ty, thủ tục tái thiết dân sự.
  4. Trường hợp bị tịch thu tạm thời, tạm thời định đoạt, cưỡng chế chấp hành, bị yêu cầu đấu giá, bị nhận thông báo quy định tại Điều 2 của Luật về Hợp đồng thế chấp đăng kí tạm thời, bị xử lý đình chỉ giao dịch bởi cơ quan thanh toán bù trừ hoặc bị xử phạt nộp chậm thuế, lệ phí công hoặc các loại phí khác, hoặc khi phát sinh lý do đáng bị nhận yêu cầu, xử lý, thông báo về những nội dung này.
  5. Trường hợp MUSUBEE không thể liên lạc được bằng điện thoại, FAX, email, v.v… trong một thời gian dài.
  6. Trường hợp cố ý hoặc vô ý che giấu sự thật
 2. Trường hợp hợp đồng dịch vụ bị hủy, người dùng sẽ hoàn toàn không thể tiếp tục sử dụng tài khoản dịch vụ, v.v… được nữa. Ngoài ra, người dùng cũng hoàn toàn không thể sử dụng, xem, v.v… dữ liệu, tài liệu và toàn bộ thông tin khác mà người dùng đã đăng kí.
 3. Trường hợp tại thời điểm kết thúc hợp đồng này, người dùng doanh nghiệp quyết định tuyển dụng theo thông tin tuyển dụng đã đăng tải trước đó, người dùng doanh nghiệp sẽ phát sinh nghĩa vụ thanh toán phí dịch vụ cho chúng tôi.
 4. Bất kỳ lý do chấm dứt hợp đồng nào cũng không làm ảnh hưởng đến các chi phí dịch vụ đã phát sinh.

Điều 15 Hủy bỏ vì có mối quan hệ với các thế lực chống đối xã hội

 1. Người dùng và MUSUBEE phải đảm bảo và cam kết rằng hiện tại và trong tương lai bản thân hoặc cán bộ, nhân viên của mình không thuộc những trường hợp sau: người chưa trải qua 5 năm kể từ khi không còn là tổ chức tội phạm, thành viên của tổ chức tội phạm; thành viên cấu kết với tổ chức tội phạm, doanh nghiệp có quan hệ với tổ chức tội phạm, tổ chức uy hiếp để tống tiền (sokaiya), người chủ trương ủng hộ vận động xã hội hoặc tổ chức tội phạm trí tuệ đặc biệt hoặc những thành phần tương tự khác (sau đây gọi là “Thành viên của tổ chức tội phạm”), và cũng không thuộc bất kì trường hợp nào dưới đây.
  1. Trường hợp có mối quan hệ được nhận định là thành viên của tổ chức tội phạm chi phối hoạt động kinh doanh.
  2. Trường hợp có mối quan hệ được nhận định là thành viên của tổ chức tội phạm tham gia thực chất vào hoạt động kinh doanh.
  3. Trường hợp có mối quan hệ được nhận định là sử dụng bất hợp pháp thành viên của tổ chức tội phạm với mục đích tạo lợi nhuận bất chính cho bản thân hoặc cho Bên thứ ba, hoặc với mục đích gây ra thiệt hại cho Bên thứ ba.
  4. Trường hợp có mối quan hệ như là cung cấp tiền vốn hoặc tạo điều kiện thuận lợi cho thành viên của tổ chức tội phạm, v.v…
  5. Trường hợp cán bộ hoặc người tham gia thực chất vào hoạt động kinh doanh có mối quan hệ cần bị lên án về mặt xã hội với thành viên của tổ chức tội phạm, v.v…
 1. Người dùng và MUSUBEE có thể hủy hợp đồng dịch vụ ngay lập tức mà không cần bất kì thông báo nào nếu việc bên còn lại hoặc cán bộ, nhân viên của bên còn lại vi phạm quy định, cam kết ở Khoản trên, là thành viên của tổ chức tội phạm hoặc thuộc bất kì một mục nào đã nêu ở Khoản trên đã được làm rõ.
 2. Quy định tại Khoản 2 Điều trước sẽ được áp dụng trong trường hợp MUSUBEE đã hủy bỏ hợp đồng dịch vụ vì lý do nêu ở Khoản trên.

Điều 16 Luật áp dụng và thẩm quyền tài phán 

 1. Luật áp dụng của Quy định này là pháp luật Nhật Bản.
 2. Trường hợp phát sinh tranh chấp liên quan đến Quy định này và Dịch vụ này, tòa án tỉnh Kanagawa sẽ là tòa án chuyên trách có thẩm quyền xét xử đầu tiên.

Điều 17 Dịch vụ hỗ trợ (Nội dung hỗ trợ/Thời gian xử lý)

 1. Những thắc mắc chung ví dụ như về cách thao tác thì sẽ như dưới đây:
  1. Những thắc mắc chung chỉ được tiếp nhận qua thư điện tử và điện thoại.
  2. Thời gian nhận thư điện tử là 24 giờ/ngày trong suốt 365 ngày.
  3. Việc nhận và trả lời điện thoại cũng như việc trả lời và xử lý thư điện tử được thực hiện trong khoảng thời gian từ 10 giờ đến 19 giờ (giờ Nhật Bản) của ngày thường (từ thứ 2 đến thứ 6, trừ các ngày lễ của Nhật Bản và ngày nghỉ do MUSUBEE chỉ định). Tuy nhiên, chỉ nhận các cuộc điện thoại được gọi từ trong nước Nhật Bản. Những thắc mắc nhận được sẽ được trả lời trong vòng 5 ngày làm việc. 

Điều 18 Sao lưu dữ liệu

 1. Dịch vụ này sử dụng Amazon Relational Database Service (sau đây gọi là “Amazon RDS”) để thực hiện sao lưu dữ liệu. Việc sử dụng Amazon RDS phải tuân theo nội dung quy định của AWS.
 2. Về nguyên tắc, khung thời gian để thực hiện sao lưu là từ 2:00 ~ 6:00 (giờ Nhật Bản) hàng ngày, dữ liệu sao lưu đã lấy được quản lý trên Amazon RDS theo 7 thế hệ (cho phép khôi phục dữ liệu của 7 lần sao lưu).

Điều 19 Bảo mật về mặt truyền dữ liệu

 1. Sử dụng phương pháp truyền tin mã hóa 128-bit bằng SSL cho toàn bộ việc truyền thông tin đối với Dịch vụ này.  

fwHết